Sürdürülebilirlik

Çevre

Çevre İzleme Çalışmaları

Hem inşaat hem de işletme sırasında etkilerin asgari seviyelerde tutulması için, ÇSED raporunda potansiyel etki noktalarında ve projeden dolaylı olarak etkilenebilecek yeni noktalarda düzenli olarak çevresel  izleme çalışmaları yapılacak ve gerekli önlemleri alacağız.
Su Kalitesi (yüzeysel su ve yeraltı suyu)
Hava Kalitesi
Çevresel Gürültü ve Titreşim
Toprak Kalitesi

Biyoçeşitlilik

Flora/fauna ile ilgili farklı uzmanlık alanlarına sahip geniş bir ekip ile ÇSED kapsamında detaylı saha etütlerini 2021 yılı boyunca gerçekleştirdik, hassas ve endemik türleri tespit ettik, buradan hareketle de koruma önlemlerini tanımladık.
Biyoçeşitlilik Eylem Planı/Kritik Habitat Değerlendirmesi Raporu çerçevesinde:
Kuş Gözlem Çalışmaları
Projenin Bursa-Bandırma kesiminde (özellikle Manyas Gölü çevresinde),  Falco cherrug (Ulu Doğan) kiritik habitat olarak tespit edilmiştir. Türün devamlılığı için izleme süreçleri yürütülecek, inşaat ve izleme dönemi süresince kuşların barınma ve beslenmelerini etkileyecek faaliyetlerden kaçınılacaktır
Balık Gözlem Çalışmaları
Projenin Bursa-Bandırma kesiminde, Alburnus Carinatus (İnci Balığı) ve Capoeta Tinca (Kara Balığı) olmak üzere iki adet balık türü tespit edilmiştir, Barbus niluferensis (Bıyıklı Simav Balıgı) ve Cobitis puncticulata (Taşyiyen Balığı) türleri ise potansiyel olarak bulunabilir. Mayıs/Temmuz aylarında bu derelerde izleme çalışmaları yürütülecek, ayrıca bu aylar balıkların üreme ve yumurtlama dönemi olduğu için dere yatağını bozacak inşaat faaliyeti yapılmayacaktır.
Tohum Toplama Çalışmaları
Projenin Osmaneli-Yenişehir kesiminde, Ornithogalum pascheanum – Abant Yıldızı, Aubrieta olympcia – Ulu Obrizya, Centaurea sakariyaensis – Sakarya Peygamber Çiçeği olmak üzere, üç endemik bitki türünün varlığı tespit edilmiştir.
Bu türleri korumak için, Haziran / Temmuz’ 22 dönemlerinde tohum toplama çalışmaları başlatılacaktır. Yeterli sayıda tohumun toplanması ve ayıklanması işlemlerinin sonrasında, tohumların bir bölümü türün kaybolmaması için Türkiye Tohum Gen Bankası’na gönderim sağlanacak, kalan tohumlar da türün yeniden yayılım göstermesi için benzer habitatlardaki alanlara tekrar ekilecek.