Şikayet ve Öneri

Sıkça Sorulan Sorular

Tren hattı nereden başlayıp nerede bitiyor? Kaç kilometre? 

201 km uzunluğundaki proje Bandırma, Bursa, Yenişehir ve Osmaneli’nden geçip Osmaneli bölgesindeki Ankara-Eskişehir-İstanbul Hızlı Tren Hattı'na bağlanacaktır.

Kısım 1: Yenişehir-Osmaneli, 50+000 km uzunluk
Kısım 2: Bursa-Yenişehir, 56+000 km uzunluk
Kısım 3: Bandırma-Bursa, 95+000 km uzunluk

Proje kapsamında kaç istasyon kurulacak? İstasyonlar hangi bölgelerde olacak? 

Osmaneli-Bandırma arasındaki güzergahta toplamda 7 istasyon olacaktır. Hızlı tren hattı, Bandırma, Kuşcenneti, Karacabey, Teknosab, Bursa, Gürsu, Yenişehir Havalimanı ve Yenişehir istasyonlarından geçerek Osmaneli bölgesindeki Ankara-Eskişehir-İstanbul Hızlı Tren Hattı'na bağlanacaktır. 

Seyahat süresi kaç saat olacak? 

Projenin tamamlanmasının ardından Bursa - Bilecik - Ankara – İstanbul illeri birbirine bağlanacaktır. Bu sayede Bursa ile Ankara arasındaki mesafe 2 saat 10 dakikaya inecektir. Projenin Bursa - Osmaneli kesiminde yılda 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük taşınması öngörülmektedir. 

Proje ne zaman başladı? 

TCDD, Bursa-Yenişehir Bölümünde (Kısım 2) inşaat faaliyetlerine 2016 yılında başladı. 2016 yılında Çelikler İnşaat tarafından tünel çalışmalarına ve 2017 yılında Duygu İnşaat tarafından altyapı çalışmalarına başlanmıştır. 

Proje’nin yapım yılı ne kadar sürecek? 

Kısım 1 ve Kısım 3 için 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren BBYO Demiryolu Projesi'nin yapım süresinin üç yıl (1 Kasım 2021-1 Kasım 2024) olması planlanmaktadır. Kısım 2'de yer alan TCDD Müteahhitleri Duygu-Çelikler tarafından tünel çalışmaları ve altyapı çalışmaları devam etmektedir. Kısım 2'de altyapı yapım faaliyetlerinin Aralık 2021'e kadar, tünel çalışmalarının ise Aralık 2022'ye kadar tamamlanması planlanmaktadır. 

Proje’yi kim işletecek? 

BBYO Proje sahibi, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüdür (AYGM). BBYO Projesi'nin yapımının tamamlanmasının ardından, İnşaat Sözleşmesi'nde yer alan tüm yapılar ve diğer unsurlar dahil olmak üzere, AYGM tarafından Türkiye Devlet Demiryolları'na (TCDD) devredilen proje devreye alınacaktır. 

Proje’nin yatırım bedeli ne olacak? 

BBYO Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi’nin yatırım bedeli 9.5 milyar Türk Lirasıdır. 

Proje çevreye zarar veriyor mu? 

Proje kapsamında uluslararası standartlarda bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışması gerçekleştirilmiştir. Projenin muhtemel tüm riskleri tespit edilerek bu konularda gerekli önlemler belirlenmiştir. Bu konuda hazırlanan raporlara web sitemizden ulaşabilirsiniz. 

Proje ne gibi faydalar, avantajlar sağlayacak? 

- Demiryollarının şehirler arası ulaşımdaki oranı artacak.
- Hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım sağlanacaktır.
- Raylı sistem ağı ülke çapında genişleyecek.
- Şehirlerarası lojistik maliyetleri düşecek.
- Hem inşaat hem de işletme aşamalarında istihdam sağlanacaktır.

Proje'nizde çalışmak istiyorum. Nasıl başvurabilirim? 

Projeyle ilgili iş başvurusu talepleriniz için bbyo@kalyonholding.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

O bölgede arazim var. Kamulaştırma beni etkiliyor mu?

Proje kapsamındaki kamulaştırma işlemleri T.C. Kamulaştırma Kanunu'na ve IFC Performans Standardı 5’e uygun olarak Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Araziniz özelindeki bilgiler için Bursa Yenişehir şantiyemizde kurulan kamulaştırma ofisine arazi sahibi olarak bizzat başvurmanız gerekmektedir.

Kalyon İnşaat Şantiyesi, Ebeköy, Yenişehir/Bursa

Kamulaştırma bedelleri nasıl belirleniyor?  

Proje'nin kamulaştırma bedelleri ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda birçok farklı kriter (arazi tipi, imar durumu, şehir merkezine yakınlık, sulama ve müştemilatlar vb.) dikkate alınarak belirlenmektedir. Kamulaştırma sürecine ilişkin detaylı bilgiye web sayfamızda bulunan Yeniden Yerleşim Eylem Planı’ndan, Yenişehir şantiyemizde kurulan kamulaştırma ofisine arazi sahibi olarak başvurarak veya telefonla irtibata geçerek sahip olabilirsiniz. 

Kamulaştırma nasıl yapılacak?  

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılacaktır. Acele Kamulaştırma Davası (27.Madde) devamında Uzlaşma Görüşmeleri yapılacaktır. Görüşmelerde uzlaşma olmaması veya malikin görüşmelere katılmaması durumunda, süreç Bedel Tespit ve Tescil Davası (10.Madde) ile tamamlanacaktır. Tünel alanlarında irtifak tesisi diğer alanlarda mülkiyet kamulaştırması yapılacaktır. 

Kamulaştırma bedeli nasıl belirlenecek ve ödeme nasıl yapılacak?  

Bedeller Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde uzman kişiler tarafından hesaplanmaktadır. Kamulaştırma Kanunu’nun;

1) 27.Maddesi gereğince (Acele Kamulaştırma) mahkeme tarafından belirlenen bedel,

2) 8.Maddesi gereği uzlaşma görüşmesi sonucunda anlaşma durumunda yatırılan bedel,

3)10.Maddesi gereğince (Bedel Tespiti ve Tescili) mahkeme tarafından belirlenen bedel olarak ödeme işlemleri gerçekleşmektedir.

Kamulaştırma sürecine ilişkin detaylı bilgiye web sayfamızda bulunan Yeniden Yerleşim Eylem Planı’ndan, Yenişehir şantiyemizde kurulan kamulaştırma ofisine arazi sahibi olarak başvurarak veya telefonla irtibata geçerek sahip olabilirsiniz.

Kamulaştırma bedelini kabul etmezsem ne olacak?  

Maliklerin uzlaşma görüşmelerinde önerilen kamulaştırma bedelini kabul etmeme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda idare (AYGM) tarafından ilgili Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Bedel Tespit ve Tescil davası açılarak mahkemece bedelin belirlenmesi talep edilecektir. Belirlenen bedel Mahkemenin talimatıyla İdare tarafından taşınmaz maliklerine ödenecektir. Dava sonucunda taşınmaz Hazine adına tescil olacaktır.

Ancak her durumda, tescil gerçekleşse bile, tüm maliklerin bir üst mahkemeye başvurarak bedele itiraz etme hakkı saklıdır. Burada yasal sürelerin aşılmamasına dikkat edilmelidir.

Acele kamulaştırma bedelini kabul etmezsem taşınmazım üzerinde inşaat faaliyetleri yürütülecek mi? 

Acele kamulaştırma bedellerine itiraz yolu kapalıdır ve inşaat faaliyetleri başlatılabilir. Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde Acele Kamulaştırma bedelleri mahkeme bilirkişileri tarafından belirlenir ve İdare tarafından hak sahiplerinin adına bankaya yatırılır. Hak sahipleri ilgili belgelerle başvurmaları halinde tazminatlarını bankadan çekebilirler. Devamında açılacak olan Bedel Tespit ve Tescil davaları sırasında da bedellere itiraz edilebilir. 

Uzlaşma görüşmelerinde anlaşırsak kamulaştırma bedelini nasıl alırım?  

Anlaşma durumunda tapuda hak devrinin yapılması ile birlikte kamulaştırma bedeli peşin olarak banka kanalıyla ödenecektir. Süreçler hakkında kamulaştırma ofisine arazi sahibi olarak başvurarak veya telefonla irtibata geçerek sahip olabilirsiniz. 

Uzlaşma görüşmelerini kaçırdıysam ne yapmalıyım? 

Parseliniz üzerinde dava yoluna gidildiğinden süreçler hakkında kamulaştırma ofisine arazi sahibi olarak başvurarak veya telefonla irtibata geçerek sahip olabilirsiniz. 

Uzlaşma görüşmelerinde anlaşamazsak ne yapmalıyım?  

Anlaşamama durumunda veya uzlaşma görüşmelerine katılmadıysanız süreç mahkemeye götürülecektir. Mahkeme sürecinin sonunda mahkeme kararı ile tespit edilen bedel ilgili banka şubesine yatırılacaktır. İlgili belgeleri temin ederek bankadan karşılık gelen kamulaştırma bedelini çekebilirsiniz. 

Ekili ürünün bedeli ödenecek mi?  

İnşaat faaliyetlerinden zarar görecek ekili ürünün bedeli arazide inşaat işleri başlamadan hemen önce ekinin o andaki durumuna ve tarım müdürlüklerinden alınacak ürün değerine göre ürün sahibine banka yoluyla ödenecektir. Arazi giriş protokolü imzalandıktan sonra yapılacak herhangi bir tarım faaliyeti için ikinci bir ürün ödemesi yapılmayacaktır. 

Arazi benim, ancak kiraladım, ekili ürün başkasına ait, ürün bedelini kim alacak?  

İnşaat koridorunda kalacak ve zarar görecek ürün ve malikleri arazide yapılacak çalışmalarla belirlenerek tutanak altına alınacaktır. Bahsedilen durumda beyanlar, varsa kira kontratı ve muhtar onayı esas alınacak ve bedeli beyana göre tutanakta belirtilen hak sahibine ödenecektir. 

Arazi benim, ancak başkasına kiraladım, ekili ürün başkasına ait, ürün bedelini kim alacak?  

Ürün bedeli ürün sahibine ödenecektir. 

Hazine arazisini izinsiz kullanıyorum, arazi ya da ürün bedeli alabilecek miyim?  

Kamu ve orman arazilerinin bedeli hazineye ödenecektir. Kullanıcıların arazi için bir tazminat hakkı yoktur. Arazi üzerinde ürün var ise ilgili bedel ürün sahibine ödenecektir. 

Köy Tüzel Kişiliği malları nasıl kamulaştırılacak?  

Köy Tüzel Kişiliği’nin mülkiyetinde bulunan Kamulaştırma işlemleri (devir işlemleri) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30.Maddesine göre yürütülmektedir. Köy Tüzel Kişiliğine ait taşınmazların tasarrufu İlçe Belediyesine aittir. 

Arazimden hattın geçmesini istemiyorum, ne yapmalıyım?  

Kamu Yararı Kararı ve Kamulaştırma Kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasını takiben yasal süre (30 gün) içerisinde kamulaştırma kararının iptali için dava açabilirsiniz. 

Bedel tespit ve tescil davasında mahkeme masraflarını kim ödeyecek?  

Mahkeme sürecinde oluşan yargılama gideri idare (AYGM) tarafından ödenecektir. 

Arazi tapuda dedemin adına kayıtlı, ben varisim ne yapmalıyım?  

Dedenizin veraset ilamı ile tapu sicil müdürlüğüne başvurarak arazinin adınıza ve diğer varisler adına intikalinin yapılmasını talep etmeniz gerekmektedir. Bu işlem yapılmadan tapuda kamulaştırma hak devri ve bedel ödemesinin sizin adınıza yapılması mümkün değildir, ödemeler tapuda kayıtlı maliklere yapılmaktadır. İntikal için varislerden bir tanesinin müracaatı yeterlidir. 

Arazi ipotekli veya üzerinde icra var, kamulaştırma bedeli nasıl ödenecek? 

Kamulaştırma bedeli ödenirken taşınmaz üzerindeki borçlar tespit edilir, öncelikle borçlar tahsil edilir. Borçlar ödendikten sonra bedelden kalan olursa hak sahibine /sahiplerine ödenir. 

İnşaat faaliyetlerinin kamulaştırma alanı dışına taşması halinde nasıl bir yol izlenecek? 

Projede tüm inşaat faaliyetleri kamulaştırılan alan içerisinde gerçekleştirilecektir. Zorunlu kalınarak bu alanın dışına çıkılması ve arazinin kalıcı olarak kullanılacak olması halinde söz konusu arazi kamulaştırma işlemine tabi tutulacaktır. Geçici olarak kullanılacak alanlar, inşaat süresi boyunca kiralanmak suretiyle kullanılabilecektir. 

Arazide yeraltı sulama borularımız var. İnşaat yapılırken borularımız zarar görür mü? Görürse ne yapmalıyız? 

Çalışmalara başlamadan önce tespit edilebilen boru hatları korunacaktır. Herhangi bir zarar durumunda eski haline getirilecektir. Bu tip durumları web sayfamızdan, telefon numaralarımızı arayarak ya da bizzat şantiyemize başvuru yaparak kayıt açtırabilir, takip edebilirsiniz.  

Proje kapsamında başka haklarımız var mı? 

Uluslararası anlaşmalar gereği hazırlanan Yeniden Yerleşim Eylem Planı çerçevesinde birtakım haklar tanımlanmıştır. İlgili plan proje web adresinden edinilebilir. Detaylı bilgi için ise diğer iletişim kanallarından başvurabilirsiniz. 

Proje ile ilgili bir isteğim olsa kime/nasıl başvururum? 

Aşağıdaki iletişim kanallarını kullanabilirsiniz. 

Proje İnternet Sayfası: bbyoyht.com
Şikayet ve Önerileriniz için: 0 850 480 86 68
e-posta: bbyo@kalyonholding.com 

Şikayet ve Öneri Formu

Görüş ve yorumlarınız bizim için önemlidir
Öneri/talep ve şikayetleriniz, Halkla İlişkiler Uzmanları tarafından 2 iş günü içerisinde kayıt altına alınarak sisteme eklenir. Sisteme eklenen şikayetler, 7 işgünü içerisinde uzmanlarımız tarafından değerlendirilir ve gerekli incelemeler yapılır. Şikayetlerin çözümü için hedef süremiz 30 işgünü olup (değişkenlik gerektiren durumlarda, şikayet sahibine ayrıca bilgi verilecektir – örneğin: mevsim şartlarına bağlı olarak yapılacak işler), bu süre zarfında uygun çözüme ulaşıp şikayet sahibine telefon, e-posta gibi görüşme araçları ile bilgilendirilmektedir.
*
*
*
*
*
*
Aydınlatma Metni
İşbu form aracılığıyla tarafınıza ilettiğim kişisel bilgilerimin, Kalyon İnşaat San. Tic A.Ş. tarafından her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar ve iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanmasına, saklanmasına muvafakat ediyor ve izin veriyorum.
Tarafınıza yapılan aydınlatma beyanına ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için aydınlatma metnini görüntüleyiniz.
Başvurunuz Alınmıştır.
Bir hata oluştu. Lütfen tüm alanların doğruluğunu kontrol ediniz.