Sürdürülebilirlik

Sosyal

İnşaat faaliyetleri, yerel mevzuat gerekliliklerine ek olarak, uluslararası standartlar ile uyumlu olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Raporu’nda yer alan sosyal hassasiyetler de göz önünde bulundurularak yürütülmektedir.

Paydaş Katılım Faaliyetleri

Paydaş Katılım Planı (PKP): projeden etkilenen yerleşim yerleri, paydaşlarımız, iletişim kanallarımız, şikâyet mekanizmamız gibi birçok önemli bilgiyi içermekle birlikte iletişim faaliyetlerini nasıl yürüttüğümüzü de anlatmaktadır. Projenin gelecekteki aşamalarında da değişiklikler söz konusu olabileceğinden, PKP’yi yaşayan bir doküman olarak değerlendirmekte ve düzenli olarak güncellemeye devam etmeyi hedeflemekteyiz.
Daha detaylı bilgi için Paydaş Katılım Planımızı inceleyebilirsiniz.

Arazi Edinimi

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesinin kamulaştırma süreci T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Süreçle ilgili paydaşlarımızın doğru bir şekilde bilgilendirilmesi adına Kamulaştırma Bilgi Rehberi hazırlanmıştır. Doküman, kamulaştırma sürecinden etkilenen tüm paydaşlarımıza resmi olarak dağıtılmıştır.
Daha detaylı bilgi için Kamulaştırma Bilgi Rehberi’mizi inceleyebilirsiniz.
Geçim Kaynaklarının Yeniden Yapılandırılması Programı
Yeniden Yerleşim Eylem Planında, projeden/kamulaştırmadan olumsuz etkilenen ve programa başvuru şartlarını asgari şartlarda sağlayan arazi sahiplerine yapılacak olan kamulaştırma bedeli ödemesinden bağımsız olarak; AYGM, güzergahta bulunan yerleşimlere yardımcı olması için bir «Geçim Kaynaklarının Geri Kazandırılması Programı» (GKGKP) planlamaktadır. GKGKP halen geliştirme aşamasındadır. AYGM’den, kamulaştırmadan etkilenen kişiler ile yapılan görüşmelere, yerleşimlerin muhtarlarından ve bağımsız uzmanlardan gelecek verilere göre planlanacaktır.

Daha detaylı bilgi için Yeniden Yerleşim Eylem Planı (Geçim Kaynaklarının Yeniden Yapılandırılması dahil) ve başvuru formunu inceleyebilirsiniz
Yeniden Yerleşim Eylem Planı (Geçim Kaynaklarının Geri Kazandırılması dahil) GKGKP Başvuru Formu
Kültürel Miras
Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesin, insanlığın ortak geçmişi olan ve  sosyokültürel kimliğimizin ayrılmaz bir parçası olan kültürel varlıkların, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğinin bilincindedir. Proje etki sahasında kalabilecek Kültürel Miras alanları ÇSED döneminde olası etkileri titizlikle ele alınmış, çalışmalar yerel mevzuata (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu) ve IFC Performans Standardı 8’e uygun olarak yürütülmüştür. Tüm bu olası etkilerin dışında inşaat çalışmaları sırasında bilinmeyen Kültürel Miras alanları ile karşılaşıldığında yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre en katı önlemleri almakla yükümlüdür. Bu yükümlüğü desteklemek adına Proje, Kültürel Miras uzmanları istihdam ederek yerel otorite ve kurumlarla işbirliği içinde çalışacaktır.
Çalışma ile ilgili detaylı bilgiler, yıllık Çevresel ve Sosyal Performans Raporu ile paylaşılacaktır