Sürdürülebilirlik

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi olarak, yerel mevzuatla uyumlu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışması sonrasında, IFC (International Finance Corporation – Uluslararası Finans Kurumu) performans standartları, rehberleri ve Ekvator Prensipleri ile uyumlu bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışması tamamlanmıştır.
Rapor, projenin çevre ve toplum üzerindeki potansiyel olumlu ve olumsuz etkilerini detaylı olarak değerlendirmekte ve tanımlamaktadır. Bununla beraber, etkilerin önlenmesi, azaltılması ve olumsuz etkilerin dengelenerek telafi edilmesi için Kalyon tarafından alınması gereken ‘etki azaltıcı önlemler’ Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) kapsamında belirlenmiş ve sürecin etkin şekilde yönetilebilmesi adına Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) hazırlanmıştır.
Projemizin politikaları ile Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) çalışmaları bu sayfada sizinle paylaşılmıştır
Çevre ve Sosyal Politikası
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
İnsan Hakları Politikası